Verifieringspolicy

Så verifierar vi annonser på Hyrenbostad.se

Vi använder oss av två olika system som minimerar risken för att utsättas för falska annonsörer. Vi använder oss primärt av ett analysprogram som genomgår alla annonser. Sedan genomgås annonserna manuellt av en anställd.
När de har blivit godkända av oss så kan du kan se dem på vår hemsida. Vi kan med stor säkerhet säga att vi hittar de flesta falska annonsörerna i dagsläget, som vi efterföljande blockerar.

Riktlinjer för verifiering av annonser på Hyrenbostad.se:

Alla nyskapade hyresannonser på Hyrenbostad.se granskas och verifieras manuellt av en medarbetare innan den visas för användare på siten. Försök till missbruk eller skapande av falska annonser innebär att annonsen raderas och hyresvärden blockeras från att använda Hyrenbostad.se
När en hyresvärd och/eller hyresannons skapas på Hyrenbostad.se görs en automatisk kontroll av hyresvärdens namn, adress, emailadress och telefonnummer samt den angivna hyresbostadens fullständiga adress. Är denna information inte angiven kan annonsen inte skapas på Hyrenbostad.se
Uppgifter som läggs in på Hyrenbostas.se sparas i 2 år från skapelsedatumet, inkl. annonsörens fullständiga namn, adress, e-post och telefonnummer samt hyresobjekt. Dessutom sparas viss teknisk information om användaren, inkl. IP-adress(er).

Det utförs stickprovskontroller på minst 2 slumpvis utvalda hyresannonser per veckodag. Det markeras i Hyrenbostad.ses databas vilka annonser som har kontrollerats, datum av kontrollen, så att stickprovskontrollen kan visas vid ett senare tillfälle.
Det görs en automatisk kontroll av kvadratmeterpris på alla skapade hyresannonser som ligger i det valda området. Om hyresrättens kvadratmeterpris ligger under ett visst gränsvärde markerar Hyrenbostad.ses verifieringssystem detta på den konkreta hyresannonsen så att våra anställda är medvetna om detta när annonsen verifieras manuellt.

Kom ihåg att alltid använda ditt "sunda förnuft" när du söker bostad.
Vi är medlemmar i FDIM´s märkning för säkra hyresbostadssidor online.