Ha alltid ett sunt förnuft!

Bostadssökning på hyresmarknaden kan vara ett krävande och ofta stressande moment som kan leda till att du glömmer bort ditt sunda förnuft i processen att hitta ett tak över huvudet. Är du nybliven hyressökande och på väg ut på hyresbostadsmarknaden? Se då Hyrenbostads lista med tips för att undvika de typiska fallgroparna när man söker bostad.

DOs

who

Undersök vem som äger fastigheten du vill hyra

Vid privat uthyrning så ska hyresvärden alltid kunna visa upp ett bevis på att denne äger eller hyr bostaden. Alternativt kan du se vem som äger fastigheten hos bostadsregistret i ditt län. Man kan också se vem som är folkbokförd eller äger fastigheten på webbsidan www.ratsit.se. Var uppmärksam på om det finns andra namn än ägarens på ytterdörren. Kontrollera också om namnet i trappuppgången är detsamma som namnet på dörren.
inspect

Gå alltid på en visning innan du accepterar ett hyresavtal, eller överför hyres- eller depositionspengar

Gå alltid på en visning innan du skriver ett hyreskontrakt eller överför hyres- eller depositionspengar. Är det inte aktuellt med en visning från hyresvärdens sida, bör du undersöka om det verkligen finns ett giltigt hyresavtal. Du kan alltid skriva till suntfornuft@hyrenbostad.se om du misstänker bedrägeri, eller bara för att dubbelkolla med oss om hyresvärden är godkänd.
rent

Undersök hyreskostnaden

Var uppmärksam på att det finns regler om hyreskostnader och maxhyra. Du kan alltid kontakta hyresnämnden för en hyresbedömning, samt få råd kring hyresobjekt och hyresregler i kommunen där du bor. Använd samtidigt ditt sunda förnuft om hyran verkar vara misstänksamt låg.
written

Få allt skriftligt

Var medveten om att det finns regler om hur hög hyran får vara. Du kan alltid kontakta hyresnämnden för en bedömning i kommunen där du bor. De kommer även att kunna svara på övriga hyresfrågor som du kan ha. Använd samtidigt ditt sunda förnuft. Verkar hyran vara misstänksamt låg så bör du undersöka hyresobjektet grundligare.
document

Dokumentera hyresobjektets skick

Dokumentera alltid skicket på lägenheten innan du flyttar in, genom att ta bilder. Om det finns brister, så ska du ge hyresvärden ett skriftligt besked inom 14 dagar efter att du har tagit över hyresavtalet. Det kan hända att man får bo med ev. brister i lägenheten, men då måste hyresvärden veta om dem från början så att du undviker att stå för reparationskostnaderna vid utflyttning.
sublease

Var uppmärksam på olika hyressätt när du hyr bostad

Uthyrare av allmännyttiga hyreskontrakt för bostäder som är skyddade enligt hyreslagen, ska vara skriftliga mellan hyresgäst och hyresvärd. Gäller det en andrahandsuthyrning eller bostadsrättsuthyrning, be då om skriftligt tillstånd från bostadsföreningen eller från den som äger fastigheten. Tänk på att om hyresvärden själv hyr ut till dig som hyresgäst, så har du INTE samma skydd som en vanlig hyresgäst har enligt hyreslagen.
lease

Kontrollera alltid om den visade lägenheten stämmer överens med hyreskontraktet

Var uppmärksam på att hyresavtalet är förenlig med det hyresobjekt som hyresvärden visar för dig. Om hyresvärden visar ett annat liknande hyresobjekt än det som står hyresavtalet, så bör du vara försiktig med signering av hyresavtal och överföring av hyrespengar samt ev. deposition.
tenant-inspect

Genomför en besiktning av bostaden

Se till att göra en besiktning med hyresvärden innan du flyttar in. Bostaden bör då genomgås grundligt av bägge parter. Efter inflyttningsdagen har du 14 dagar på dig att lämna in en skriftlig anmälan på eventuella fel eller brister i hemmet.
Ta bilder av bostaden innan du flyttar in, eftersom dessa kan bli ditt enda bevis på skicket av bostaden innan din inflyttning. Bilder kan bevisa att eventuella fel eller brister redan fanns innan du tog över bostaden. Vid eventuella ersättningskrav på befintliga fel så har du helt enkelt händerna fria.

DON'Ts

never-cash

Betala aldrig kontant

Betala aldrig kontantbelopp i samband med en visning av ett hyresobjekt, eller i samband med underteckning av ett hyresavtal. Betala alltid in summan från ett svenskt bankkonto, till ett svenskt bankkonto, så att du kan visa upp en betalningshistorik vid behov. Betala ej någonting förrän du är säker på vem hyresvärden är samt när hyresavtalet är i sin ordning.
foreign-bank

Betala aldrig till en utländsk bank

Betala aldrig en hyreskostnader eller en depositionssumma till en utländsk bank, eller till en hyresvärd som du aldrig har träffat. Betala inget via onlinetjänster, och samma gäller om transaktionen inte kan spåras efterföljande. T.ex. genom Western Union.
no-pressure

Låt dig inte pressas

Om en hyresvärd vill att du ska skriva på hyresavtalet direkt. Ta då ett steg tillbaka och ifrågasätt denna brådska!
Använd alltid ditt sunda förnuft och stressa aldrig in i en kontraktsskrivning av en hyresrätt. Försöker hyresvärden att pressa dig in i att ta ett snabbt beslut, eller låter hyresvillkoren för bra för att vara sant, då är det förmodligen något fel.
not-critical

Var inte för kräsen i dina val

I dagsläget är det en större efterfrågan än tillgång på hyresbostäder i större städer. Hyrenbostad.se rekommenderar därför att inte vara allt för kräsen gällande geografiskt läge, villkor, etc. Man kan lättare hitta närliggande hyresobjekt på mindre attraktiva platser, och därifrån kan du fortsätta sökningen på det rätta boendet. Det handlar om en balansgång av sunt förnuft, samt att inte vara för kräsen med tillgängliga områden där pendlingsmöjligheter finns.
under-table

Betala aldrig pengar under bordet.

Betala aldrig pengar "under bordet" eftersom det är olagligt. Juridiskt sett har du ingen rätt att få tillbaka pengarna.
max-deposit

Betala ej för hög deposition

Var uppmärksam på depositionssummans storlek.
Hyran (exkl. driftkostnader) gånger 3 månader, är vad hyresvärden maximalt kan begära i deposition.
Hyran (inkl. driftkostnader) gånger 3 månader, är vad hyresvärden maximalt kan begära i förskottshyra.
foreign-speaking

Var extra uppmärksam om hyresvärden inte talar svenska

Var extra uppmärksam om hyresvärden inte talar svenska eller befinner sig i utlandet. Det kan vara en bedragare som försöker lura dig på pengar genom falska hyror eller depositionskostnader på en lägenhet som inte finns, eller tillhör en annan person.

Din trygghet

Hyrenbostad.se har upptäkt och blockerat 1 annonser den senaste månaden.
Vi använder oss av två system som minimerar risken att utsättas för falska annonsörer. Vi använder oss primärt av ett analysprogram som genomgår alla annonser. Sedan genomgås annonserna manuellt av en anställd. När de har blivit godkända av oss så kan du kan se dem på vår hemsida. Vi kan med stor säkerhet säga att vi hittar de flesta falska annonsörerna i dagsläget, som vi efterföljande blockerar.
Men kom ihåg att alltid använda ditt sunda förnuft.
Har du några andra råd som du tycker att vi ska ta med, är du alltid välkommen att skriva till oss på suntfornuft@hyrenbostad.se